top of page

מה בין פחד לחרדה

דמיין לעצמך שאנו נסוגים בזמן, אי שם לתקופת האבן הפרה היסטורית.

היו רק משפחות, האזור פראי ביותר, מסוכן.