top of page

ביו-פידבק

בִּיּוֹפִידְבֵּק או משוב ביולוגי הוא שיטת טיפול באמצעות מערכת ממוחשבת המנטרת מדדי גוף, שנועדה לאפשר למטופל ללמוד כיצד להשפיע על תהליכים פנימיים פסיכו- פיזיולוגיים ולהביא בעקבות זאת לוויסות, איזון ושליטה ברמה הפיזיולוגית, רגשית, קוגניטיבית והתנהגותית. 

הביופידבק פועל על עקרון הלמידה דרך משוב (פיידבק) מיידי,

הוא כולל שלושה תהליכים שונים המנוהלים על ידי המכשור האלקטרוני המשמש לטיפול:

1. איתור והגברה של מגוון אותות ביולוגיים או אלקטרו-ביולוגיים מתוך גופו של האדם,

על ידי מערכת המנטרת מדד אחד או יותר בגופו. למשל דופק, נשימה, מתח שרירים, מוליכות חשמלית של העור, חום גוף, היבטים מסוימים של אלקטרואנצפלוגרם ועוד. מדדים גופניים אלו אינם נמצאים בשליטתו המודעת של האדם, אלא שייכים למערכת העצבים האוטונומית.

2. המרה של האותות הללו למידע נוח לעיבוד, הנראים על צג המחשב.

3. הצגת המידע לאדם באופן כמעט מיידי, המשמש כמשוב בזמן אמת. המשוב יכול להינתן בצורה פשוטה של גרף המתעדכן בזמן אמת.

עם זאת, פעמים רבות נעשה שימוש במערכת ייצוג מידע מתוחכמת יותר.

מערכת כזו מציגה את השינויים באופן מוחשי כמו צלילים שגובהם משתנה בהתאם,

או ייצוג חזותי שמבטא את התקדמות המטופל.

מידע זה, המשוב, מאפשר למטופל...

 

bottom of page