top of page

חרדה מבית ספר

חרדת בית ספר

ביה"ס הינו מימד חיוני בתפקוד היומיומי של הילד .

תפקוד תחת כללים ומוסכמות– מלבד השכלה.

בבית הספר נרכשות מיומנויות חיים בסיסיות כישורים חברתיים ,התארגנות ועוד. 

 

אך ביה"ס עשוי להיות מאיים  ומפחיד:

עונשים ,ביקורת, הצקות ,ציונים...   

% 2 – 4% מהילדים מפתחים חרדה מביה "ס.    

מהי פוביית בית ספר?

פוביית בי"ס הינה מקרה פרטי של פוביה רגילה והיא בין הפוביות השכיחות ביותר בגילאי ביה "ס.

1% מאוכלוסיית התלמידים עונה להגדרה של פוביית בי "ס.

פוביית בית הספר שכיחה באותה מידה בין בנים ובנות, ללא הבדלים ברמות אינטליגנציה,

מיומנויות או רמת תפקוד ,ביחס לאוכלוסייה הכללית.  

חרדת בית ספר מלווה בדרך כלל בביטויים סומטיים:

  • כאבי ראש

  • כאבי בטן

  • בחילות

  • כאבי חזה

  • שלשולים

  • הקאות וחום 

השלכות ארוכות טווח הידועות בספרות:

סיכון מוגבר למחלות פסיכיאטריות, קשיי תעסוקה ופגיעה חברתית.

bottom of page