top of page
חרדות

מהי חרדה?

חרדה היא פחד מוגזם, בהלה או דאגת יתר ללא סיבה רציונאלית וללא קיום של סכנה ממשית.

הפחד מדברים מאיימים בא לשרת אותנו ולעזור לנו לשרוד, לברוח או לתקוף בעת צרה.

החרדה לעומת זאת עולה בשל מחשבות שליליות ומפחידות, ללא קשר לסכנה ממשית המאיימת עלינו. המחשבות מייצרות פחד מוגזם ולא הגיוני, התנהגויות בטיחות והימנעויות.

סוגי חרדות 

bottom of page