top of page

מיומנויות חברתיות

מיומנויות חברתיות

הן היכולות והכישורים שבעזרתם הילד מבצע פעולה חברתית מסוימת או פותר משימות חברתיות והן יביאו לתוצאות החברתיות שהילד מעוניין בהן.

מיומנויות חברתיות הן שם כולל למגוון יכולות, שמשפיעות על ההתנהגות שלנו עם אחרים,

המאפשרות לנו להשתלב בקבוצות חברתיות שונות.

בטיפול אנחנו מחלקים מיומנויות חברתיות ל2 :

בסיסיות כגון: טון דיבור, מרחק פיזי, ,מבט עיניים..

מורכבות כגון: בקשת סליחה, הבעת רגש, זיהוי רגש של האחר, אסרטיביות .....

דוגמה אחת של מיומנות חברתית היא היכולת לקבל כללים של קבוצה ולפעול לפיהם.

א' בן ה-6 ,מתקשה במיומנות זו ואינו מוכן לשחק לפי הכללים הקיימים.

הוא יחליט בשביל כולם, ינסה להשתלט על המשחק, או יתעצבן מעצם קיומם של הכללים.

התנהגותו יכולה להוביל לריבים, ולכך שיפגע בילדים אחרים או יפגע מהם בעצמו.

בטיפול קראנו לזה "שתלטני, הנה שתלטני הגיע".  ייתכן שילד כזה מעולם לא רכש כלים המאפשרים לו להבין כללים של קבוצה, מה שמגביר את התסכול שלו בסיטואציות חברתיות מובנות.

כמובן שהפרעת קשב וריכוז, רקע של דחייה חברתית, משבר בבית או כל קושי רגשי אחר,

יכולים להחמיר את המצב.

דוגמה נוספת קשורה לקושי בהבנה חברתית של הסיטואציה ,

כמו ע' בן 10, שבווטסאפ הכיתתי עשה שיימינג לילדה בכיתתו והעיר לה על שגיאות הכתיב שלה,

אפילו כשחבריו לכיתה באותו ווטסאפ העירו לו על מעשיו, ע' לא הבין מה רוצים ממנו.

מקרה שכזה מחמיר לע' את החוסר ביטחון ואת התגובות השליליות מסביבתו ועוד.

דוגמה אחרונה היא של התנהגות שאינה תואמת את הסיטואציה החברתית,

כמו ד' בת ה8, היא יוזמת קירבה שאינה מתאימה לסיטואציה, הבנות שיחקו במשחק בהפסקה

וכשבקשה להצטרף אמרו לה שאי אפשר.

מאותו רגע ד' ניסתה בכוח להיכנס למשחק החברתי, נעמדה לידם והציקה להן.

היא פירשה את ההתנהגות שלהן באופן לא נכון (כדחייה) והגיבה לפרשנות הזאת.

למשל ילד שרוצה להיות בחברה, אך מתנהג בדרך שנתפסת על ידי אחרים כמוזרה,

או שאינה תואמת את הסיטואציה החברתית. ילד כזה יכול לספר בדיחות שלא יובנו על ידי האחרים,

ליזום קירבה שאינה מתאימה לסיטואציה או לקשר, לפרש התנהגויות של האחר באופן לא נכון

ולהגיב לפי הפרשנות הזאת.

יתכן שילד כזה מתקשה בקריאת רמזים חברתיים, דבר שלרבים מאיתנו בא באופן טבעי

ומאפשר לנו להתנהג באופן התואם לסיטואציה.

א' השתלטני, ע' שלא יודע לשחק לפי הכללים וד' שמפרשת לא נכון סיטואציות– אלה הן דוגמאות לילדים

ובני נוער שאצלם תהליך רכישת המיומנויות החברתיות נפגע במידה זו או אחרת.

הדבר מקשה עליהם להבין סיטואציות חברתיות, להשתלב ולהסתדר מבחינה חברתית.

ככל שהם נפגעים יותר הם נמנעים יותר מאינטראקציות חברתיות וההימנעות רק מחמירה את המצב,

כי כך נמנעת מהם ההזדמנות לפתח אותן.

תרגול מיומנויות חברתיות מוביל להעצמה אישית, חברתית ורגשית.

bottom of page