top of page

חרדת פרידה

חרדת פרידה

חרדת פרידה מוגדרת כתגובה מוגזמת לפרידה בפועל או לפרידה מדומיינת מדמות הורית. 

 

על פי הDSM-IV, ילדים צריכים לענות על 3 מתוך הקריטריונים הבאים:

 

  • מצוקה מוגזמת וחוזרת מפרידה או מציפייה של פרידה מהבית או  מההורה.

  • דאגה מוגזמת וחוזרת מפני אובדן  או מפני נזק להורה.

  • דאגה מוגזמת וחוזרת מפני אירוע חיצוני אשר יפריד בינו לבין  ההורה (כמו ללכת לאיבוד או להיחטף).

  • התנגדות ואף סירוב חוזר ללכת לבית הספר או למקומות אחרים עקב פחד מפרידה.

  • התנגדות חוזרת להישאר לבד ,ללא הורה ,בבית או במקומות אחרים.

  • התנגדות ואף סירוב חוזר לישון שלא בקרבת ההורה בבית או ללכת לישון מחוץ לבית.

  • סיוטי לילה חוזרים עם תכנים של פרידה.

  • תלונות חוזרות על מחושים גופניים כמו כאב ראש ,כאב בטן ,בחילה או   הקאה (בזמן פרידה או כציפייה לפרידה)

 

שכיחות ההפרעה:  

חרדת פרידה נחשבת להפרעה שכיחה מאוד ומופיעה אצל כ-5% מכלל הילדים והנוער.

ההפרעה שכיחה באותה מידה אצל בנים ובנות ואצל שכבות סוציו-אקונומיות שונות 

בממוצע, ההפרעה מופיעה בגיל 9.

bottom of page