top of page

פוביות 

1.פוביה פשוטה :

"אני פוחדת פחד מוות מנסיעה ברכבת "....

פוביה פשוטה מוגדרת כפחד מוגזם ובלתי רציונלי הממוקד באירוע או במצב מיוחד.

אדם הסובל ממנה מסוגל לתפקד היטב בסביבתו, אך ברגע שנתקל באירוע הקשור

לפוביה הוא משתתק מפחד. 

מספר סוגים של פוביה פשוטה:

  • פוביה מפני חיות – למשל פחד מנחשים, עכברים ומקקים

  • פוביה מפני התרחשויות טבעיות למשל פחד מגבהים,חושך ומים.

  • פוביה מדם או פצע.

  • פוביה ממצבים למשל פחד ממעליות, מדרגות נעות, מגשרים, ממרתפים, ממקומות סגורים, מחדרים קטנים, מטיסה. 

2.אגרופוביה :

"בחיים לא אכנס לקניון שאינני מכירה, זה מפחיד,

איך אדע לצאת ומה אעשה עם יהיה לי התקף חרדה ".

אגרופוביה היא הפוביה המגבילה והמורכבת ביותר מכל החרדות.

אגרופוביה הינה פחד לא רציונלי, האדם הסובל מפוביה זו יכול להימנע

למשל מכניסה לחנויות ולמסעדות, או להימנע משהייה ממקומות סגורים.

אגרופוביה יכולה להיות עם פאניקה או בלי.  

דוגמאות לפוביות 

פוביה מחיות
פוביה מחיות
פוביה מגובה
פוביה מגובה
פוביה ממעליות
פוביה ממעליות
פוביה מכלבים
bottom of page