top of page

ACT

תרפיית קבלה ומחויבות  Acceptance and commitment therapy = ACT

היא שיטת טיפול פסיכולוגי שמקורה בגישות קוגניטיביות-התנהגותיות

המהווה את ההרחבה הבולטת והמשפיעה ביותר מבין טיפולי הגל השלישי.

תרפיית קבלה ומחויבות מכווינה את הפרט לקבל ולחוות באופן מודע ולא שיפוטי את המחשבות ואת הרגשות הקיימים בהווה.

כמו כן, תרפיית קבלה ומחויבות מעודדת את הפרט להיות נוכח במציאות הנחווית תוך נקיטת פעילויות בעלות ערך עבורו. 

 

גישת ה- ACT מדגישה את הגמישות הפסיכולוגית של האדם בשילוב עם יכולותיו.

שיטת הטיפול הזו, שהיא גם גישה לחיים, מורכבת משני עקרונות מרכזיים.  

האחד, קבלה- היכולת להיות עם מה שקורה מבלי להילחם בו. כאשר איננו "אוחזים" בקושי, אלא נותנים לו להיות ומקבלים אותו עם חמלה, הוא נמצא פחות במוקד החוויה שלנו ואיכות חיינו משתפרת.   

 

ACT מאופיין במודלים ובשיטות טיפוליות אשר אינן מבקשות בהכרח לערער על התוכן או התדירות של המחשבות השליליות והבלתי-אדפטיביות, אלא מציעות פרקטיקות של "קבלה" וגמישות פסיכולוגית, ונכונות לקבל את החוויה הפסיכולוגית באופן פתוח ולא שיפוטי, ועל ידי שימוש באלמנטים של "קשיבות" המאפשרות את היכולת להפנות תשומת לב מכוונת למתרחש ברגע הנוכחי ב"כאן ועכשיו". 

 

העיקרון השני הוא מחויבות. לא רק לקבל את העובדה שהקושי נוכח, אלא לכוון את חיינו לעבר מה שחשוב ומשמעותי לנו. כך, לא מדובר רק בפיתוח יכולת הסיבולת למצבים לא נעימים, אלא פיתוח היכולת להרחיב את הטוב בחיינו בהתאם לערכים החשובים לנו ולהשתמש בהם כמצפן מנחה דרך, מתוך הבנה כי אלו משמשים כמקור לפוטנציאל האישי הגלום באדם ולתחושת ההגשמה העצמית וסיפוק בחיים.  

על פי מודל ACT ששת תהליכי הליבה היוצרים את הגמישות הפסיכולוגית: קשב גמיש להווה; ערכים נבחרים; פעולה מחויבת; העצמי כקונטקסט; הפרדה קוגניטיבית, וקבלה.
act חופית גל
האורח הבלתי מוזמן
bottom of page