top of page

חרדת קהל

פחד במה

החשש לדבר בפני קהל הוא טבעי ואנושי כאשר הוא מופיע במינון סביר

ומאפשר לתפקד בצורה תקינה. אך כאשר החשש מפריע לתפקוד התקין של אדם,

ניתן לומר כי מדובר בחרדה שיש לטפל בה.

חרדה זו עלולה לגרום לאדם לבחור מקצוע שאינו מתאים לו או להפסיק לימודים

על מנת למנוע אפשרות חשיפה. אנשים אלה חיים חיי חברה מצומצמים,

קשריהם הרומנטיים נפגעים וכמוכן הם מתקשים להשתתף באירועים משפחתיים.

לעיתים אפילו תפקודם היומיומי נפגע באופן משמעותי.

דיבור מול קהל מציב את האדם במצב בו הוא נתון לשיפוט של אנשים אחרים.

במצב זה, כל תשומת הלב של הקבוצה מופנית אליו וכל תקלה אשר תקרה לו עלולה לבלוט.


כל אדם חושש במידה מסוימת לפני שהוא נדרש להביע את עצמו בפומבי, אולם רמת הפחד משתנה בין בני אדם שונים. ישנם כאלה המתפקדים היטב ואוהבים את תחושת ההתרגשות של עמידה מול קהל. לעומתם, ישנם אחרים שגם עצם הרעיון שעליהם לעמוד מול קבוצת אנשים מעבירה בהם תחושת אימה ופחד משתק. .


לרוב, הפחד מתעורר כאשר האדם עומד במרכז הסיטואציה, כמו למשל כאשר הוא ניצב על במה מול קהל של מאות אנשים.
במקרים קיצוניים, פחד הקהל מתעורר גם כאשר האדם נמצא בתוך קבוצה בת מספר מועט של אנשים. לעיתים מספיק שיהיו מולו למעלה מ-2 אנשים והוא יתקשה להביע את דעתו ולפתח דיון עימם

bottom of page